Informacja dot. osób niesłyszących

Informacja o możliwości i warunkach korzystania przez osoby niesłyszące lub słabo słyszące z pomocy tłumacza języka migowego

 

            Zgodnie z treścią art. 204 § 1 pkt. 1 kodeksu postępowania karnego należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą pisma.

Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych ( art. 204 § 3 kodeksu postępowania karnego).

 

Lista wybranych tłumaczy języka migowego ze strony internetowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych w Rzeszowie:

1.Mgr. Katarzyna Hul, surdopedagog, doradca zawodowy, biegły tłumacz języka migowego (biegły z listy Sądu Okręgowego w Rzeszowie), kontakt: 17 7844243
2.Mgr. Wilhelmina Niedziałek, kontakt : 17 7844243
3.Mgr. Małgorzata Busz, pielęgniarka dyplomowana,  tłumacz języka migowego, kontakt 17 7844243
4.Natalia Hul, studentka filologii angielskiej, tłumacz języka migowego, kontakt 17 7844243
5.Klaudia Marcinkowska, tłumacz języka migowego, kontakt 17 7844243
6.Andrzej Tracz, tłumacz języka migowego, kontakt 17 7844243