Komunikat prasowy – zatrzymanie przez CBA

Korupcja

W dniu 11.09.2018 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie jedną osobę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz dokonali przeszukań w wyznaczonych miejscach. Wszelkie możliwe do przekazania informacje zostaną podane po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanego.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula