Rachunki bankowe

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie posiada następujące numery rachunków:

1. Dla kont sum depozytowych do wpłat zabezpieczeń i poręczeń majątkowych w  Banku Gospodarstwa Krajowego:

PLN          46 1130 1105 0005 2170 0990 0001

EURO       19 1130 1105 0005 2170 0990 0002

USD         89 1130 1105 0005 2170 0990 0003

GBP         62 1130 1105 0005 2170 0990 0004

 

2. Dla wpłat za kserokopie w Narodowym Banku Polskim:

PLN         11 1010 1528 0014 4322 3100 0000