List gończy – Andrzej Mikołowicz

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Andrzej Mikołowicz

Imiona i Nazwisko: Andrzej Mikołowicz

Data urodzenia: 03.03.1965 r. Jarosław

Ostatnie miejsce zamieszkania: Jarosław

Andrzej Mikołowicz jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem PPUH „Specjał” tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Andrzej Mikołowicz
Andrzej Mikołowicz