List gończy – Elżbieta Bednarz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Elżbieta Bednarz

Imiona i Nazwisko: Elżbieta Bednarz

Data urodzenia: 29.01.1961 r. Szprotawa

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Trzebownisko

Elżbieta Bednarz podejrzana jest o to, że:

  1. w dniu 21 lutego 2002 w Rzeszowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank w łącznej kwocie 5600 zł. tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
  2. w dniu 20 września 2001 r. w Rzeszowie dopomogła innej osobie w wyłudzeniu kredytu na szkodę banku w kwocie 4.995 zł, o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk.
Elżbieta Bednarz
Elżbieta Bednarz