List gończy – Zofia Wiktor

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Zofię Wiktor

Nazwisko i imiona:  Wiktor Zofia

Data urodzenia:    09.05.1961 r. Sokołów Młp.

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Zofia Wiktor jest podejrzana o to, że w okresie od dnia 25 czerwca 1999 roku do lipca 1999 roku w Rzeszowie działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników I Inspektoratu PZU Życie S.A. w Rzeszowie w celu uzyskania prowizji, przedłożyła w biurze w/w Inspektoratu sfałszowane umowy o przystąpieniu do Otwartego Funduszu Emerytalnego Złota Jesień z podrobionym podpisem ustalonych osób, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 400 zł w/w Inspektorat PZU, tj o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zofia Wiktor
Zofia Wiktor