Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku jeden etat na docelowe stanowisko młodszego referenta od dnia 1 sierpnia 2020 roku

16.06.2020 Ogłoszenie o konkursie

16.06.2020 Kwestionariusz osobowy

16.06.2020 Oświadczenie

16.06.2020 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

16.06.2020 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

03.07.2020 Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia I etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku – docelowe stanowisko młodszego referenta Prokuratury Rejonowej w Leżajsku

13.07.2020 Informacja Komisji konkursowej o wynikach II etapu konkursu

21.07.2020 Informacja o wynikach konkursu