Kierowanie gróźb karalnych i znieważenie z powodu przynależności narodowej w Ropczycach w lokalu „City Kebab”

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach w dniu 17 lipca 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie kierowania gróźb karalnych i znieważenia z powodu przynależności narodowej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 1 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Do zdarzenia doszło w dniu 16 lipca 2020 roku w godzinach wieczornych w Ropczycach. Krystian D. udał się na teren lokalu „City Kebab” w Ropczycach, gdzie wdał się w utarczkę słowną z pracownikiem lokalu Alisanem T. i jego siostrą, a następnie, trzymając w ręku rozłożoną pałkę teleskopową, zagroził Alisanowi T. pozbawieniem życia i zniszczeniem lokalu oraz znieważył go z powodu jego przynależności narodowej. Ponadto Krystian D. znieważył również Simę T. z powodu jej przynależności narodowej. Niniejsze zachowanie zostało dodatkowo potraktowane jako występek o charakterze chuligańskim.

Krystian D. został zatrzymany oraz po ogłoszeniu zarzutów przesłuchany w charakterze podejrzanego. W/w częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec Krystiana D. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 m oraz z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi telefonicznie i osobiście, a także w postaci zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z właściwością rzeczową sprawa jest prowadzona w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów.

Rzecznik Prasowy
Paweł Król