Komunikat prasowy

W dniu 03 sierpnia 2020 r. tut. Prokuratura Rejonowa została powiadomiona przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie o zaistniałym w nocy z 2 na 3 sierpnia 2020 r. zgonie 9-letniego chłopca. Dziecko zostało przewiezione do tamt. Szpitala w dniu 2 sierpnia z terenu ( Ośrodka Czyste położonego w Grodzisku Dolnym.

W przedmiotowej sprawie, w dniu 03 sierpnia 2020 r. wszczęto śledztwo, w kierunku zaistnienia przestępstwa określonego w art. 155 kk. Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa wstępnych ustaleń, małoletni przebywając na terenie Ośrodka Czyste, zadławił się pokarmem. Na skutek tego zdarzenia, małoletni został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, gdzie w nocy z 2 na 3 sierpnia 2020 r. doszło do jego zgonu. Decyzją lut. Prokuratury zwłoki zabezpieczono do dalszych badań. W dniu 05 sierpnia 2020 r. z udziałem Asesora z tut. Jednostki, przeprowadzono sekcję zwłok małoletniego, której wstępne wyniki wskazują, iż przyczyną śmierci był niedotlenie mózgu skutkujące masywnym obrzękiem mózgu, na skutek zadławienia spowodowanego zaaspirowaniem do dróg oddechowych treści pokarmowej.

W sprawie zabezpieczono materiał biologiczny do dalszych badań histopatologicznych, a nadto zaplanowano szereg dalszych czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Prokurator Rejonowy
w Leżajsku
Katarzyna Leszczak