Komunikat prasowy dotyczący postępowania o sygn. PR Ds. 57.2021

Zakupy_internet

Sprawa dotycząca oszustw internetowych

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach nadzoruje pod sygn. PR Ds. 57.2021 dochodzenie wszczęte 14 stycznia 2021 roku, które prowadzone jest przeciwko 23-letniej Jolancie S. – mieszkance powiatu ropczycko-sędziszowskiego, podejrzanej o dokonanie w dniu 11 stycznia 2021 roku w Sędziszowie Małopolskim oszustwa polegającego na zaoferowaniu do sprzedaży na portalu Facebook towaru w postaci mleka Bebiko za kwotę 150 zł i wprowadzeniu pokrzywdzonej w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji a następnie doprowadzeniu pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk.
Zawiadomienie w przedmiotowej sprawie zostało złożone przez Bank Pocztowy Spółka Akcyjna i wskazano w nim, że podejrzana w dniu 7 stycznia 2021 roku otworzyła rachunek bankowy w placówce banku w Ropczycach. W dniu 12 stycznia 2021 roku do banku wpłynęła reklamacja od innej osoby fizycznej w której wskazano, że zachodzi podejrzenie oszustwa z wykorzystaniem rachunku bankowego założonego przez podejrzaną. Prokuratura Rejonowa w Ropczycach w dniu 13 stycznia 2021 roku dokonała blokady rachunku bankowego podejrzanej na okres 3 miesięcy poprzez uniemożliwienie pobierania znajdujących się na nim środków finansowych.
W związku z podejrzeniem dopuszczenia się przez podejrzaną kolejnych oszustw, Jolanta S. w dniu 21 lutego 2021 roku została zatrzymana przez Policję i przesłuchana.
Jolanta S. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i złożyła wyjaśnienia w których wskazała swój sposób postępowania oraz ujawniła okoliczności kolejnych oszukańczych zabiegów podjętych przez nią względem innych pokrzywdzonych osób.
Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji raz w tygodniu a także zakazu opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.
Za zarzucone podejrzanej przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Rejonowy
w Ropczycach
Marta Bielecka