KOMUNIKAT PROKURATURY REJONOWEJ W ŁAŃCUCIE

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że postanowieniem KWP w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 roku, zatwierdzonym przez prokuratora 29 listopada 2019 roku, umorzono śledztwo o sygnaturze akt PR Ds. 1173.2019.S. w sprawie działania, w okresie od 06 maja 2010r. do 24 czerwca 2016r. w Żołyni, Białobrzegach, woj. podkarpackiego i innych miejscowościach na terenie Polski; nieustalonych osób, które wspólnie i w porozumieniu z Kamilem S., Adrianem. M., i Mariuszem M. doprowadzili łącznie 163 ustalonych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wytworzenia i dostarczenia im różnego rodzaju dokumentów, przedmiotów czy też usług, w łącznej kwocie około 710.000,00 zł., nie mając zamiaru realizacji przyjętych na siebie w ten sposób zobowiązali tj. przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. 294 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 286 §1 kk, w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 §1 kk, w zw. z art. 65 §1 kk i inne – na podstawie art. 322 § 1 kpk, wobec niewykrycia tych współsprawców.

Zainteresowane strony tego postępowania szczegółowe informacje mogą uzyskać osobiście bądź drogą pisemną pod adresem Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10, ewentualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl. W korespondencji proszę powoływać się na sygnaturę akt tej sprawy PR Ds. 1173.2019.S.