Oszustwo internetowe na kwotę 200 tysięcy złotych

Zakupy_internet

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów  nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie dochodzenie w sprawie oszustw popełnionych na szkodę znacznej liczby osób w związku z dokonaniem przez nie zakupu sprzętu RTV i AGD za pośrednictwem strony internetowej www.incomp.pl, tj. o czyny z art. 286 § 1 kodeksu karnego i inne.

Postępowanie zainicjowane zostało pod koniec czerwca 2017 r. zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez właścicielkę firmy IN Comp z/s w Rzeszowie, a także późniejszymi zawiadomieniami złożonymi przez banki prowadzące konta bankowe, na które wpłynęły podejrzane środki pieniężne.

Zebrane w sprawie materiały wskazują, iż nieustalone osoby, posługując się danymi firmy IN Comp z/s w Rzeszowie, która nie prowadziła i nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Internetu, stworzyły stronę internetową www.incomp.pl, przy wykorzystaniu której prowadziły sprzedaż sprzętu RTV i AGD, nie wywiązując się z transakcji po wpłaceniu pieniędzy przez kupujących. W taki sposób oszukanych zostało co najmniej 100 osób z terenu całego kraju na łączną kwotę około 200 tys. zł.

W chwili obecnej w sprawie tej trwają intensywne czynności procesowe mające na celu w szczególności ustalenie wszelkich okoliczności sprawy oraz wszystkich osób zamieszanych w ten proceder, a także ustalenie wszystkich osób, które zostały w taki sposób pokrzywdzone.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które kupowały w sklepie internetowym o adresie www.incomp.pl i zostały oszukane, tj. dokonały wpłaty i nie otrzymały towaru lub zwrotu gotówki, proszone są o zgłaszanie tego faktu w jednostkach Policji najbliższych ich miejscu zamieszania, przy czym do zawiadomienia niezbędne będą dokumenty w postaci potwierdzenia dokonania przelewu oraz wydruki prowadzonej ze sprzedającym korespondencji.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz