Postępowanie w sprawie wyłudzenia ponad 40.000 zł od NFZ

Banknoty

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące podejrzenia doprowadzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 42 192, 47 zł poprzez wprowadzenie pracowników w/w instytucji w błąd co do faktu udzielenia świadczeń zdrowotnych przez ustalony zakład opieki zdrowotnej lub udzielanie tych świadczeń nieodpłatnie, co skutkowało wypłatą na rzecz tego zakładu przez NFZ w/w kwoty tytułem refundacji w ramach świadczeń gwarantowanych ubezpieczenia zdrowotnego.

Przestępczy proceder polegał na tym, że ustalony zakład opieki zdrowotnej celem uzyskania kwoty tytułem refundacji przedłożył do NFZ dokumentację potwierdzającą nieprawdę w zakresie wykonania świadczenia zdrowotnego na rzecz ustalonej osoby, której w rzeczywistości w ogóle świadczenia nie udzielono, jak też potwierdzającą wykonanie świadczenia bezpłatnie, pomimo tego, że w rzeczywistości pacjenci opłacali to świadczenie wykupując je za pośrednictwem portalu internetowego Groupon, co skutkowało podwójnym finansowaniem wykonanego świadczenia, tj. przez NFZ ze środków publicznych i przez pacjenta.

Ewa Romankiewicz
Rzecznik Prasowy