Śledztwo przeciwko Elwinowi K. podejrzanemu o posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia

Śledztwo

Prokuratora Rejonowa w Łańcucie prowadzi śledztwo przeciwko 60-letniemu mieszkańcowi powiatu łańcuckiego Elwinowi K., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na posiadaniu bez wymaganego zezwolenia szeregu jednostek broni palnej, w tym 3 karabinów, 5 sztuk pistoletów i rewolwerów oraz ponad 3200 sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru, tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 k.k.

W dniu 15 grudnia 2017 roku funkcjonariusze Policji z KPP w Łańcucie uzyskali informacje, że mieszkaniec powiatu łańcuckiego w miejscu zamieszkania posiada bez wymaganego zezwolenia broń palną i amunicję. Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez Elwina K. Podczas przeszukania ujawniono jednostki broni palnej i amunicję różnego rodzaju i kalibru. Na miejsce czynności wezwany został Patrol Rozminowania, który zabezpieczył 2 skorupy granatów oraz 6 sztuk zapalników. Przy wykonywaniu czynności procesowych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Łańcucie asysty udzielili funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie w Rzeszowie. Zabezpieczona broń i amunicja poddana została oględzin.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W wyjaśnieniach podał, że broń i amunicję gromadził od wielu lat dla celów kolekcjonerskich, którą zarówno sam odnajdywał w okolicznych lasach, jak też otrzymywał od innych osób. Z dokonanych ustaleń wynika również, że podejrzany nabywał jednostki broni i amunicję od innych nieustalonych dotychczas osób na terenie bazarów w Rzeszowie.

W toku śledztwa niezbędne jest poczynienie ustaleń mających na celu zweryfikowanie wyjaśnień podejrzanego, w szczególności co do okoliczności dotyczących nabycia broni i amunicji .

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie skierowała do Sądu Rejonowego w Łańcucie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uzasadniając decyzję koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego z uwagi na grożącą sprawcy surową karę. Sąd zastosował wobec podejrzanego środki wolnościowe w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Przestępstwo z art. 263 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz