Usiłowanie wprowadzenia do obrotu podrobionych akcesoriów GSM

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 22 marca 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec 33-letniego mieszkańca powiatu dębickiego Krystiana C., któremu zarzuca się usiłowanie popełnienia dwóch przestępstw, polegających na wprowadzeniu do obrotu podrobionych akcesoriów GSM w postaci ładowarek sieciowych, ładowarek samochodowych oraz kabli opatrzonych znakami towarowymi marek Samsung i Sony.

W dniu 10 lipca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy ustalili, iż Krystian C. w punktach sprzedażowych na terenie powiatów dębickiego i krakowskiego może dystrybuować akcesoria GSM z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

W toku podjętych czynności zatrzymano kwestionowane pod względem legalności akcesoria. Celem sprawdzenia autentyczności zabezpieczonych produktów w sprawie powołany został biegły z zakresu ochrony znaków towarowych, który w swojej opinii potwierdził, iż na 207 sztukach zostały umieszczone podrobione znaki towarowe.

Krystianowi C. zostały przedstawione dwa zarzuty o czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

W trakcie drugiego przesłuchana podejrzany (początkowo nie przyznawał się) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż zaopatrując się w przedmiotowy towar wydawało mu się, że są to produkty oryginalne, a nie jak się później okazało produkty z podrobionymi znakami towarowymi firm Samsung i Sony. Oświadczył, iż żałuje swojego czynu i wyraził skruchę. Dodatkowo oświadczył, iż poczynił starania o naprawienie szkody wyrządzonej usiłowaniem popełnienia przestępstw i w tym celu zawarł ugodę z pełnomocnikiem firm Samsung i Sony, który w ich imieniu zrzekł się roszczenia o zobowiązanie go przez sąd do naprawienia szkody na gruncie postępowania karnego. Jednocześnie wniósł o warunkowe umorzenie postępowania.

Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy i wnioskiem podejrzanego Krystiana C., mając na uwadze jego postawę oraz fakt, iż nie był on uprzednio karany postanowił przychylić się do jego prośby i skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, z orzeczeniem okresu próby wynoszącego 1 rok, świadczeniem pieniężnym w kwocie 500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczeniem przepadku dowodów rzeczowych w postaci zatrzymanych akcesoriów GSM oraz zasądzeniem kosztów i opłat sądowych.

W przypadku nieuwzględnienia przez sąd wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, Krystianowi C. za usiłowanie popełnienia każdego z dwóch wyżej wymienionych przestępstw grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat pozbawienia wolności.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy