Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Toga

         Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 21 listopada 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 31-letniego niemającego stałego miejsca pobytu mieszkańca Dębicy Jacka R., któremu zarzuca się popełnienie czterech przestępstw polegających: na dokonaniu przy użyciu noża uszkodzenia ciała 27-letniego mieszkańca powiatu dębickiego, które spowodowało u pokrzywdzonego przecięcie żyły udowej prawej naruszające prawidłowe czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu i naraziło pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec 35-letniej mieszkanki powiatu dębickiego w celu wywarcia na niej wpływu w związku ze składanymi przez tego świadka zeznaniami przed organami ścigania, na wypowiadaniu gróźb karalnych pobicia 35-letniego mieszkańca powiatu dębickiego, które w pokrzywdzonym wzbudziły uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione – mających miejsce w dniu 19 listopada 2019 r. w Dębicy oraz na popełnieniu przestępstwa polegającego na psychicznych i fizycznym znęcaniu się nad swoją 84-letnią babcią – mieszkanką powiatu dębickiego – w okresie od bliżej nieustalonego dnia kwietnia 2015 r. do dnia 15 listopada 2019 r., w Dębicy poprzez wszczynanie pod wpływem alkoholu awantur, podczas których wyzywał on pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wymuszał od niej pieniądze, popychał ją, niszczył sprzęty gospodarstwa domowego, a w dniu 15 listopada 2019 r. ściągnął spodnie i chciał oddać mocz w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej oraz rzucił w jej twarz porcelanową filiżanką.

          W dniu 19 listopada 2019 r., około godz. 18:50 Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dębicy otrzymał zgłoszenie z treści którego wynikało, iż w Dębicy, przy ul. Krakowskiej, w obrębie sklepu Lewiatan doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami, w trakcie której jeden z nich został ugodzony nożem.

           Przybyli na miejsce pełniący tego dnia służbę na terenie Dębicy funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie zastali na miejscu karetkę pogotowia ratunkowego udzielającą pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony posiadał widoczną ranę w okolicy pachwiny. Funkcjonariusze Policji ustalili następujący przebieg zdarzenia. Za sklepem Lewiatan przebywała grupa kilku osób, w tym pokrzywdzony. W pewnym momencie do pokrzywdzonego podbiegł Jacek R., zaczął się z nim szarpać i obydwaj przewrócili się na ziemię. Następnie pokrzywdzony zaczął krwawić w związku z czym wstał i uciekł do sklepu Lewiatan. Znany natomiast pozostałym świadkom zajścia Jacek R. oddalił się w nieznanym kierunku.

          Przesłuchiwana tego samego dnia 35-letnia mieszkanka powiatu dębickiego, będąca świadkiem zdarzenia w trakcie czynności procesowych dokonywanych z jej udziałem otrzymała z numeru telefonu należącego do Jacka R. wiadomość sms, której treści wynikało, że „jest konfidentem i nie będzie już miała czasu się wyspowiadać”. Ponieważ pokrzywdzona powyższą wiadomość odebrała jako groźbę bezprawną pozbawienia jej życia w celu wywarcia na niej wpływu w związku z przesłuchaniem jej osoby złożyła do protokołu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

        Podobne zawiadomienie złożył także przesłuchiwany drugi ze świadków zdarzenia 35-letni mieszkaniec powiatu dębickiego, wobec którego do w/wym. pokrzywdzonej Jacek R. kierował groźby pobicia, niewskazując jednak z jakiego powodu miałby te groźby spełnić.

        Natomiast w dniu 15 listopada 2019 r. 84-letnia mieszkanka powiatu dębickiego – babcia Jacka R. zawiadomiła Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, iż została pobita przez awanturującego się wnuka.

       Przesłuchiwana przez funkcjonariusza Policji w miejscu zamieszkania pokrzywdzona zeznała, iż tego samego dnia ok. godz. 16:15 do miejsca jej zamieszkania przyszedł będący pod wpływem alkoholu Jacek R., który żądał od niej wydania pieniędzy w kwocie 20 zł. Gdy pokrzywdzona z uwagi na brak gotówki odmówiła wydania powyżej kwoty została przez Jacka R. uderzona puszką oraz filiżanką, którymi to przedmiotami w nią rzucił.  

           W czasie składania zeznań pokrzywdzona szczegółowo opisała sposób trwający od kilku lat przestępczy sposób zachowania Jacka R. w stosunku do jej osoby, wskazując, iż w jej ocenie ma on problem z alkoholem i narkotykami. Na zakończenie przesłuchania pokrzywdzona złożyła wniosek o zastosowanie wobec Jacka R. środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się do niej. W czasie przesłuchania funkcjonariusz Policji ujawnił na twarzy pokrzywdzonej fioletowe zasinienia świadczące o stosowaniu wobec niej przemocy fizycznej przez Jacka R.

           Jacek R. zatrzymany został przez Policję w dniu 20 listopada 2019 r. Przedstawione zostały mu zarzuty o czyny z art. 207 § 1 k.k., z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 245 k.k. oraz z art. 190 § 1 k.k.

          Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jacek R. nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania.

          W związku z uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, oraz uzasadnioną obawą, iż podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań, albo w inny bezprawny sposób będzie utrudniał postępowanie skierowano do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek
o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. na okres 3 miesięcy.

          Jackowi R. za popełnienie zarzucanych czynów – przy zastosowaniu obecnej kwalifikacji prawnej – grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

          W toku czynności procesowych ustalono, iż pomiędzy Jackiem R., a pokrzywdzonym, który został przez niego ugodzony nożem od jakiegoś czasu trwał zatarg.

          Jego przyczyną natomiast miały być zarzuty pokrzywdzonego kierowane wobec Jacka R., iż jest tzw. „damskim bokserem”.

          Sprawca był karany za groźby karalne, wywieranie przemocą lub groźbą bezprawna wpływu na świadka, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz za uporczywe nękanie.

 

 Z-ca Prokuratora Rejonowego
w Dębicy
Mirosław Michno