Zatrzymano 50 osób podejrzanych o wręczenie łapówek

Korupcja

W dniach 13 i 14 lutego 2018r. zatrzymano 50 osób podejrzanych o wręczenie korzyści majątkowych w zamian za wystawienie zwolnień lekarskich. To kolejny etap postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie przeciwko rzeszowskiemu psychiatrze Markowi G. oraz rejestratorce medycznej Annie W.

Przyjmowali łapówki za wystawianie zwolnień lekarskich
Jak ustalono w toku śledztwa, Marek G. prowadził  Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Rzeszowie, gdzie zatrudniał w charakterze sekretarki  – rejestratorki medycznej Annę W. Psychiatra był osobą uprawnioną do wystawiania dokumentów w postaci zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy. Marek G. i Anna W. zawarli porozumienie, na mocy, którego w trakcie nieobecności Marka G. spowodowanych wyjazdami poza granice kraju, Anna W.,  dysponując drukami zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy oraz pieczęcią lekarską, udostępnionych jej przez Marka G., wystawiała poświadczające nieprawdę zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, w zamian za korzyści majątkowe. Śledztwem objęto lata 2016 i 2017. Jak ustalono w toku postępowania Anna W. przyjęła w roku 2016, od kilkudziesięciu osób, korzyści majątkowe w kwotach około 100 zł za jedno zwolnienie. Kobieta,  w imieniu lekarza, wbrew obowiązującym przepisom, wypisała szereg zwolnień lekarskich, które następnie były podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego przez ZUS.  Dokumenty te poświadczały nieprawdę, albowiem pomimo takiego obowiązku, lekarz Marek G. nie badał osobiście pacjenta, a zaświadczenia pomimo braku takiego badania wypisała Anna W.

Usłyszeli ponad 90 zarzutów
Marek. G. i Anna W. usłyszeli ponad 90 zarzutów korupcyjnych oraz dotyczących poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej. Przesłuchani w charakterze podejrzanych częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. W październiku 2017r., Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Następnie środek ten został przedłużony do dnia 31 marca 2018r.

Ogłoszono zarzuty 52 osobom wręczającym łapówki
Przeprowadzone w sprawie czynności, w tym analiza zabezpieczonej, obszernej dokumentacji medycznej pozwoliły na ustalenie osób, które wręczały korzyści majątkowe w zamian za wystawienie zaświadczeń lekarskich. Do chwili obecnej ogłoszono zarzuty i przesłuchano w charakterze podejrzanych 52 osoby, wobec których decyzją prokuratora zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1000 zł.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz