OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2021 roku”

2020-12-08 Ogłoszenie

2020-12-08 Załączniki 1, 3, 4

2020-12-08 Załącznik 2A

2020-12-08 Załącznik 2B

2020-12-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty