Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych w 2020 roku”

03-12-2019 Ogłoszenie

03-12-2019 Załączniki 1, 3, 4

03-12-2019 Załącznik 2A

03-12-2019 Załącznik 2B

16-12-2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert