Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę samochodu osobowego dla Działu ds. Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów”

03-04-2019 Ogłoszenie  (plik pdf, 4.69 MB)

03-04-2019 Załączniki  (plik docx, 25.50 KB)

08-04-2019 Treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami  (plik pdf, 214.00 KB)

09-04-2019 Treść zapytania wraz z odpowiedzią (plik pdf 194 KB)

11-04-2019 Informacja z otwarcia ofert

12-04-2019 Informacja o wyborze oferty