Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach podległych

Numer Postępowania
PO VII WB 261.1.2021

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=13509105

 

2021-02-25 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2021-02-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-02-26 Zapytania i odpowiedzi

2021-03-01 Zapytanie i odpowiedz

2021-03-01 Sprostowanie

2021-03-03 Informacja z otwarcia ofert

2021-03-18 Zawiadomienie o wyborze oferty  na część II postępowania

2021-03-24 Zawiadomienie o wyborze oferty  na część I postępowania