Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych”

2020-11-10 Ogłoszenie

2020-11-10 Załączniki

2020-11-18 Pytania wraz z odpowiedziami

2020-12-09 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty