Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie (sygnatura PR 2 Ds. 1065.2018), że w dniu 25 stycznia 2021 roku skierowany został do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Agnieszce Cz., Piotrowi Cz. oraz Kindze Cz. o to, że w okresie od dnia 28 stycznia 2016 roku do dnia 13 września 2018 roku w Trzebownisku i Zaczemiu, województwa podkarpackiego, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu, jako osoby faktycznie wykonujące czynności w CZARNIKBUD sp. z o.o. z/s w Warszawie, po uprzednim wprowadzeniu kontrahentów w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań, doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 495 759, 36 złotych stanowiące mienie znacznej wartości, dokonali przywłaszczenia mienia znacznej wartości w łącznej kwocie 684 037,93 złotych, tj. o czyny z art.286§1 kodeksu karnego i art.284§1 kodeksu karnego w zw. z art. 294§1 kodeksu karnego w zw. z art. 12§ 1 kodeksu karnego oraz z art. 302§ 1 kodeksu karnego art. 276 kodeksu karnego oraz art. 586 kodeksu spółek handlowych.

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym