Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 131 §2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie (sygnatura PR 1 Ds. 1014.2019) o tym, że w dniu 26 stycznia 2021 roku skierowany został do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia wraz ze złożonym na podstawie art. 335§2 kodeksu postępowania karnego wnioskiem o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia dowodowego – przeciwko Kacprowi K. oskarżonemu o czyny z art. 286§1 kodeksu karnego polegające na doprowadzenia wielu osób fizycznych (120 osób), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwotach po 20 złotych i innych, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umów zawartych za pośrednictwem portalu internetowego „Facebook”, tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym