Przetarg nieograniczony na „Dostawa wyposażenia strefy wejścia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu E – usług dostępnego pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=7297416

PO VII WB 261.2.2020