List gończy – Barbara Cygal

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Barbara Cygal

Nazwisko i imiona: Barbara Cygal
Data urodzenia: 25.05.1963 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Dobiesławice

Krótki opis czynu: nabycie przedmiotu pochodzącego z przestępstwa o wartości 45 000 zł, w okresie pomiędzy 2010 a 2011 r. (art 291 § 1 k.k. – paserstwo)

Barbara Cygal
Barbara Cygal