List gończy – Dariusz Kulik

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Dariusz Kulik

Imiona i Nazwisko: Dariusz Kulik

Data urodzenia: 22.11.1967 r. Zabrze

Ostatnie miejsce zamieszkania: Zabrze

Dariusz Kulik podejrzany jest o to, że w okresie od 4.06. 2003 r. 21.07.2003 r. w Rzeszowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci artykułów instalacyjno- budowlanych w kwocie łącznej 37,005,02 zł na szkodę ustalonej firmy, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Dariusz Kulik
Dariusz Kulik