List gończy – Dorota Magnucka

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Dorota Magnucka

Imiona i Nazwisko: Dorota Magnucka

Data urodzenia: 01.12.1967 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Błędowa Zgłobieńska

Dorota Magnucka jest podejrzana o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem szeregu podmiotów o łącznej wartości strat 6 822,26zł tj. o czyn z art.286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Dorota Magnucka
Dorota Magnucka