List gończy – Janusz Kędzior

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Janusz Kędzior

Imiona i Nazwisko: Janusz Kędzior

Data urodzenia: 06.12.1973 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Strzyżów

Janusz Kędzior jest podejrzany o dwunastokrotne dokonanie oszustw w dniach 3 października 2008 roku, 24 października 2008 roku, 22 marca 2009 roku, 12 czerwca 2009 roku, 21 sierpnia 2009 roku, 3 października 2009 roku, 17 września 2009 roku, 4 października 2009 roku, 22 listopada 2009 roku, 6 stycznia 2010 roku, 21 stycznia 2010 roku oraz 1 marca 2010 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego w ten sposób, że będąc zatrudniony w Provident S.A. w Warszawie O.Rzeszów jako przedstawiciel tej spółki i upoważniony do zawierania umów o pożyczki, zawarł dwanaście umów o pożyczki gotówkowe na różne nazwiska i kwoty, pobierając każdorazowo gotówkę z kasy Provident S.A. w Warszawie O. Rzeszów na łączną kwotę 40.300 zł, nie przekazując pieniędzy rzeczywistemu pożyczkobiorcy, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk.

Janusz Kędzior
Janusz Kędzior