List gończy – Marcin Król

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marcin Król

Imiona i Nazwisko: Marcin Król

Data urodzenia: 27.06.1984r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Marcin Król podejrzany jest o to, że w dniu 6 lutego 2009 roku dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 3.750 zł. i dowodu osobistego na szkodę osoby prywatnej tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

Marcin Król
Marcin Król