List gończy – Wojciech Koszelnik

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Wojciech Koszelnik

Imiona i Nazwisko: Wojciech Koszelnik

Data urodzenia: 16.03.1984 r. Dynów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Bachórz

Krótki opis czynu o jaki podejrzany jest Wojciech Koszelnik:

w lipcu 2008 r. w Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Bank PKO BP SA w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4000 zł, za pomocą wprowadzenia w błąd, w ten sposób, że w celu uzyskania pożyczki przedłożył nierzetelne zaświadczenie o swoim zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów w jednej z rzeszowskich firm, przy czym z przyjętego na siebie zobowiązania nie wywiązał się, tj.  o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Wojciech Koszelnik
Wojciech Koszelnik