List gończy – Leszek Walas

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Leszek Walas

Imiona i Nazwisko: Leszek Walas

Data urodzenia: 22.03.1963 r. Łańcut

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Leszek Walas stanął pod zarzutem niealimentacji w okresie od 2001-2010 w Rzeszowie swoich synów, pomimo wyznaczonego obowiązku wynikającego z orzeczenia Sądu tj. o przestępstwo z art. 209 kk.

Leszek Walas
Leszek Walas