List gończy – Marcin Sokołowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marcin Sokołowski

Imiona i Nazwisko: Marcin Sokołowski

Data urodzenia: 11.05.1981 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Marcin Sokołowski jest podejrzany o to, że w okresie od 2003 r. do 17 listopada 2004 r. dokonał przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy w kwocie 9.794,61 złotych na szkodę firmy, w której był zatrudniony jako przedstawiciel handlowy tj. o czyn z art 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Marcin Sokołowski
Marcin Sokołowski