List gończy – Rafał Krulik

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Rafał Krulik

Imiona i Nazwisko: Rafał Krulik

Data urodzenia: 07.12.1976 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Boguchwała

Rafał Krulik jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 6 osób fizycznych i 2 podmioty gospodarcze na łączną kwotę 148.602,41 zł. Kwalifikacja czynów zarzucanych w/w to art.286§1kk w zw. z art.12kk i in.

Przestępcze działania w/w podejrzanego objęły okres od 2001 r. do czerwca 2003r.

W/w popełniał przestępstwa m.in. wyłudzając pieniądze od osób fizycznych na zakup samochodów osobowych z zagranicy nie mając możliwości, ani zamiaru ich realizacji.

W/w nie uiszczał także zobowiązań związanych z wynajmem lokalu, dokonał także oszustw związanych ze sprzedażą ratalna jak również nie rozliczając się z powierzonego mienia.

Rafał Krulik jest podejrzany o dokonanie przestępstw z art.286p1kk w zw. z art.12kk, 286p1kk i art.297§1kk i art.275§1kk i art.270§1kk w zw. z art.11§2kk w zw. z art.12kk, art.284§2kk w zw. z art.12kk.

Rafał Krulik
Rafał Krulik