List gończy – Zygmunt Boczar

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Zygmunt Boczar

Imiona i Nazwisko: Zygmunt Boczar

Data urodzenia: 29.09.1959 r. Turzańsk

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Sanok

Zygmunt Boczar jest podejrzany o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Przedmieściu Dubieckim do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 70 tys. zł za pomocą wprowadzenia w błąd w ten sposób, że nie mając zamiaru realizacji przyjętego na siebie zobowiązania zapłaty za towar, pobrał od pokrzywdzonego towar nie uiszczając należności, tj. o czyn z art. 286 §1 kk.

Zygmunt Boczar
Zygmunt Boczar