List Gończy – Marcin Szmyd

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Marcin Szmyd

Imiona i Nazwisko: Marcin Szmyd

Data urodzenia: 20.01.1986 r. Brzozów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Haczów

Marcin Szmyd jest podejrzany o to, że:

 1. W sierpniu 2011 roku w Woli Cichej, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackiego powołując się na wpływy w instytucji samorządowej – Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na spowodowaniu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na prawo jazdy kat. В dla ustalonej osoby w zamian za przyjęta od niej korzyść majątkową w wysokości 900 (dziewięćset) złotych przyjętą w dwóch ratach w kwocie 400 (czterysta) i 500 (pięćset) złotych, o czyn z art. 230 § 1 kk.
 2. W sierpniu 2011 roku w Woli Cichej, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 600 (sześćset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę pożycza w celu naprawy samochodu, a w rzeczywistości nie miał zamiaru dokonać jej zwrotu, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.
 3. We wrześniu 2011 roku w Woli Cichej, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackiego powołując się na wpływy w instytucji samorządowej – Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na spowodowaniu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na prawo jazdy В dla ustalonej osoby w zamian za przyjęta od niej korzyść majątkową w wysokości 400 (czterysta) złotych, tj. o czyn z art. 230 § 1 kk.
 4. W okresie od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego powołując się na wpływy w instytucji samorządowej – Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na spowodowaniu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na prawo jazdy kat. C dla ustalonej osoby w zamian za przyjętą od niej korzyści majątkową w wysokości 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych, o czyn z art. 230 § 1 kk.
 5. W okresie od grudnia 2011 roku do stycznia 2012 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1 600 (jeden tysiąc sześćset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że za przyjętą kwotę załatwi ww. pracę i niezbędne badania lekarskie, podczas gdy nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 6. W czerwcu 2011 roku w Domaradzu, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1 000 (jeden tysiąc) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę pożycza w celu naprawy samochody, a w rzeczywistości nie miał zamiaru dokonać jej zwrotu, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 7. W okresie od lipca do sierpnia 2011 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 800 (osiemset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę wpłaci na dobrze oprocentowaną lokatę i po dwóch tygodniach przyjętą kwotę wraz z odsetkami zwróci, a w rzeczywistości nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 8. W okresie od sierpnia do września 2011 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1 200 (jeden tysiąc dwieście) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę pożycza, a w rzeczywistości nie miał zamiaru dokonać jej zwrotu, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 9. W okresie od czerwca do lipca 2011 roku w Bliznem, gm. Jasienica Rosielna, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że za przyjętą kwotę załatwi ww. uprawnienia do pracy na koparce, podczas gdy nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 10. W sierpniu 2011 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1 000 (jeden tysiąc) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę wpłaci na dobrze oprocentowaną lokatę i po dwóch tygodniach przyjętą kwotę wraz z odsetkami zwróci, a w rzeczywistości nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 11. W okresie od lipa do sierpnia 2011 roku w Rogoźnicy, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 500 (pięćset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że przyjętą kwotę wpłaci na dobrze oprocentowaną lokatę i po dwóch tygodniach przyjętą kwotę wraz z odsetkami zwróci, a w rzeczywistości nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
 12. W lutym 2012 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego powoływał się na wpływy w instytucji samorządowej – Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie i proponował podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na spowodowaniu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na prawo jazdy kat. C dla ustalonej osoby żądając za to korzyści majątkowej w wysokości 3 500 (trzy tysiące pięćset) złotych, na które to żądanie ustalona osoba nie przystała, o czyn z art. 230 § 1 kk.
 13. W okresie od grudnia 2011 roku do stycznia 2012 roku w Rzeszowie, woj. podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 2 600 (dwa tysiące sześćset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że za przyjętą kwotę załatwi ww. pracę i niezbędne badania lekarskie, podczas gdy nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, t o czyn z art. 286 § 1 kk.
 14. W sierpniu 2011 roku w Rogoźnicy, gm. Głogów Małopolski, woj, podkarpackiego działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził ustaloną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych, w ten sposób, że wprowadził ją w błąd twierdząc, że za przyjętą kwotę załatwi ww. uprawnienia do pracy na mini koparce, podczas gdy nie miał zamiaru podjąć żadnych czynności w tym zakresie, o czyn z art. 286 § 1 kk.
Marcin Szmyd
Marcin Szmyd