List Gończy – Grzegorz Rec

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Grzegorz Rec

Imiona i Nazwisko: Grzegorz Rec

Data urodzenia: 02.07.1966r. Mielec

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Grzegorz Rec podejrzany jest o to, że w okresie od dnia 1 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w Zwięczycy, woj. podkarpackiego i w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11 lutego 2011 roku w Rzeszowie uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ustawy i orzeczenia sądowego obowiązku łożenia na utrzymanie dwojga małoletnich dzieci, przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Grzegorz Rec
Grzegorz Rec