List gończy – Marek Mazur

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Marek Mazur

Imię i nazwisko: Marek Mazur
Data urodzenia: 10.01.1958 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu:
w bliżej nieustalonym miejscu i czasie nie później niż do dnia 25 lipca 2013 roku podrobił zaświadczenie nr MK VI 5520/02/116/13 datowanym na dzień 05.06.2013r. dotyczącym posiadania prawa jazdy seria blankietu R o nr 567755 wydane na nazwisko Marka Mazur podrabiając w tym zaświadczeniu podpis Ireny Tabęckiej oraz pieczęcie Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowie, a następnie posłużył się uprzednio podrobionym zaświadczeniem jako autentycznym w urzędzie Road Safety Authority w Irlandii, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k.

Marek Mazur
Marek Mazur