List gończy – Mirosław Sanek

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie poszukuje: Mirosław Sanek

Imię i nazwisko: Mirosław Sanek
Data urodzenia: 08.11.1973 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Zabajka

Krótki opis czynu:
W okresie od 2012 roku do 2015 roku w Rzeszowie i Zgłobniu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szereg osób pokrzywdzonych za pomocą wprowadzenia w błąd w ten sposób, że nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań zawarł z w/w szereg umów pożyczek gotówkowych na różne kwoty o łącznej wartości nie niniejszej niż 300 tyś. zł tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk. oraz będąc właścicielem Firmy Produkcyjno – Handlowo – Usługowej „SAN-POL” z/s w Rzeszowie przywłaszczył szereg ruchomości posiadanych na podstawie zawartych umów leasingu w ten sposób, że będąc zobowiązanym do ich zwrotu leasingodawcy z powodu niespłacenia rat leasingowych, zwrotu tego nie dokonał, działając tym samym na szkodę pokrzywdzonych powodując szkodę wielkiej wartości tj. o przestępstwa z art. 284 § 2 kk.

Mirosław Sanek
Mirosław Sanek