List Gończy – Rafał Nycek

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Rafał Nycek

Imiona i Nazwisko: Rafał Nycek

Data urodzenia: 04.08.1976 r. Strzyżów

Ostatnie miejsce zamieszkania: Strzyżów

Rafał Nycek dokonał podrobienia szeregu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którymi następnie posłużył się w firmie PTC sp. z o. o. wyłudzając w ten sposób mienie o łącznej wartości 9.117,22 zł, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i 286 § 1 kk w zw. z art 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Rafał Nycek
Rafał Nycek