List gończy – Stanisław Kowalczyk

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Stanisław Kowalczyk

Imię i nazwisko: Stanisław Kowalczyk
Data urodzenia: 15.11.1959 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Sierpc

Krótki opis czynów o jakie jest podejrzany Stanisław Kowalczyk:

w listopadzie i grudniu 2007 r. w Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1385,77 zł. wprowadzając w błąd pracownika salonu firmowego telefonii komórkowej, posługując się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu celem wyłudzenia usług telekomunikacyjnych oraz telefonów komórkowych, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Stanisław Kowalczyk
Stanisław Kowalczyk