List gończy – Tadeusz Iwan

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Tadeusz Iwan

Imiona i Nazwisko: Tadeusz Iwan

Data urodzenia: 02.11.1962 r. Rzeszów

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Glinik Zaborowski

Tadeusz Iwan podejrzany jest o to , że w dniu 05 maja 2008 r. w Rzeszowie woj. podkarpackie przy ul. Plac Wolności 17 działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 8 756 zł Banku z siedzibą w Lublinie, w ten sposób, że nie mając zamiaru wywiązania się z przyjętego zobowiązania spłaty pożyczki we wskazanej wyżej kwocie wynikającej z zawartej umowy działał na szkodę Banku, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Tadeusz Iwan
Tadeusz Iwan