List gończy – Adrian Borkowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Adrian Borkowski

Imiona i Nazwisko:  Adrian Borkowski

Data urodzenia: 03.01.1986 r. Bielsko-Biała

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Adrian Borkowski podejrzany jest o to, w dniu 25 stycznia 2009 roku w Rzeszowie przy ulicy Gałęzowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą dopuścił się kradzieży rozbójniczej i pobicia obywatela tureckiego (art. 281 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.)

Adrian Borkowski
Adrian Borkowski