Komunikat

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Leżajsku w dniu 30 grudnia 2020 r. umorzył śledztwo prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku pod sygn. akt RSD-95/20, PR Ds. 33.2020 w sprawie mającego miejsce w okresie od kwietnia 2008 r. do października 2019 r. w Grodzisku Górnym, pow. leżajski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywego naruszenia przez ustaloną z imienia i nazwiska osobę praw pracowników wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego oraz przywłaszczenia powierzonych rzeczy, tj. pieniędzy w łącznej wysokości w 1.655.727,72 zł stanowiących mienie wielkiej wartości, a pochodzących ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk w zb. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – działając na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

W toku śledztwa ustalono, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie zostały odprowadzone za 136 osób.

Z uwagi na to, że w sprawie występuje wielu pokrzywdzonych, którym indywidualne doręczenie postanowienia o umorzeniu śledztwa spowodowałoby poważne utrudnienie, możliwe jest na zasadzie art. 131 § 3 i 2 kpk zawiadomienie ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej prokuratury.

Zgodnie z przepisem art. 131 § 3 kpk postanowienie należy jednak zawsze doręczyć temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.