Komunikat prasowy

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach postępowanie przeciwko Jarosławowi Z. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 281 kk.

W/w został ogłoszony zarzut w związku z zaistniałą w dniu 16 grudnia 2020 r. w sklepie spożywczym „Biedronka” w Ropczycach przy ul. Grunwaldzkiej kradzieżą alkoholu o wartości około 100 zł. W/w bezpośrednio po dokonaniu kradzieży podjął ucieczkę używając wobec pracownika ochrony sklepu przemocy w postaci szarpania za ubranie i uderzania pięścią w głowę w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionej rzeczy. Pomimo, iż w/w oddalił się z miejsca zdarzenia, po kilku godzinach zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Po zatrzymaniu Jarosława Z. i ogłoszeniu zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 281 kk został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Jarosław Z. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

W dniu 17 grudnia 2020 r. wobec podejrzanego Jarosława Z. zostały zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji połączonego z obowiązkiem zgłaszania organowi dozorującemu o planowanych wyjazdach oraz z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym w sposób pośredni i bezpośredni, a także w postaci zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Paweł Król