Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw karno-skarbowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie

11.02.2019 Ogłoszenie o konkursie

11.02.2019 Kwestionariusz osobowy

11.02.2019 Oświadczenie

11.02.2019 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

11.02.2019 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

11.02.2019 Kwestionariusz osobowy

06.03.2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

26.03.2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu

04.04.2019 Informacja o wynikach konkursu