Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych”

11-02-2019  Ogłoszenie

11-02-2019  Załącznik nr 2

11-02-2019  Załączniki

15-02-2019  Pytanie i odpowiedź

21-02-2019  Informacja z otwarcia ofert

05-03-2019  Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty