Komunikat dot. nieobecności rzecznika prasowego

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie w okresie od 12 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku, informacji udzielać będą Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula i Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie Artur Terlecki – nr tel. 512-161-319.