Ogłoszenie o konkursie na stanowisko eksperta do spraw karno-skarbowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie

05.11.2018  Ogłoszenie o konkursie

05.11.2018  Kwiestionariusz osobowy

05.11.2018  Oświadczenie

05.11.2018  Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

05.11.2018  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

03.12.2018  Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

11.12.2018  Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

19.12.2018  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko eksperta do spraw karno-skarbowych