Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

10.05.2019 Ogłoszenie o konkursie

10.05.2019 Kwestionariusz osobowy

10.05.2019 Oświadczenie

10.05.2019 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

11.05.2019 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

06.06.2019 Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia I etapu konkursu

14.06.2019 Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia II etapu konkursu

25.06.2019 Informacja o wynikach przeprowadzonego III etapu konkursu